25 juni 2022

Jubileum, Engelen
Missa in honorem Johannes Baptista
Johann Sebastian Bach (1685-1750): Hohe Messe BWV 232
Domcantorij, solisten en barokorkest van de Zaterdagmiddagmuziek o.l.v. Domcantor Remco de Graas

Over het project Engelen
Het vorig jaar begonnen thema Engelen krijgt hier een vervolg. In deze serie wordt stilgestaan bij de rol van deze boodschappers tussen hemel en aarde die op verschillende momenten in de bijbelse traditie opduiken. Dit seizoen ligt de nadruk op de Annunciatie, de aankondiging van de engel Gabriel aan Maria dat zij zwanger zal worden van Jezus. In dat kader klinken uiteraard composities van het Magnificat, de lofzang die Maria vervolgens zingt, Ave Maria-bewerkingen en vele andere werken van onder andere Giovanni Pierluigi da Palestrina, Johann Sebastian Bach, Georg Philipp Telemann en Jan Hage. Een ander Engelen-motief is het Gloria in Excelsis Deo, het gezang van de engelen in de kerstnacht. Dit wordt verklankt in de Hohe Messe van Johann Sebastian Bach en een Gloria van Georg Friedrich Händel.