Geschiedenis

Sinds 1971 klinkt er elke zaterdagmiddag in de Domkerk muziek. Deze concertserie staat in een lange kerkmuzikale traditie, die terug te voeren is tot 1023. In dat jaar was de bouw van de aan Sint Maarten gewijde Romaanse Domkerk voltooid en klonken er onder de gewelven iedere drie uur van de dag en nacht gregoriaanse gezangen.

Bijna 1000 jaar later veranderde met de instelling van het Citypastoraat Domkerk in 1970 de functie van toenmalige ‘gewone’ wijkkerk naar een centrum van liturgie en kerkmuziek. Kerkmusicus Maarten Kooij nam de uitdaging aan om een cantoraat in de Domkerk op te bouwen. Dit leidde in 1971 tot het oprichten van de Domcantorij: een groep vocalisten en instrumentalisten die de muziek in de diensten van het Citypastoraat en de concerten van de Zaterdagmiddagmuziek voor haar rekening nam. Jan Jansen werd de vaste organist bij deze concerten. Inmiddels is er al ruim 50 jaar elke zaterdag een concert te beluisteren in de Domkerk, waarbij de muziek afwisselend verzorgd wordt door de Domorganist, de Domcantorij, de Cantores Martini, en kleine en grotere instrumentale ensembles. Meer informatie over hen vindt u op de pagina Musici.