Musici

Domorganist

Jan Hage (1964) studeerde orgel bij Jan Welmers en Theorie der Muziek aan het Utrechts Conservatorium, Muziekwetenschap aan de Rijksuniversiteit Utrecht en Kerkmuziek aan het Nederlands Instituut voor de Kerkmuziek te Utrecht. Hij behaalde de diploma’s Docerend Musicus en Uitvoerend Musicus Orgel (met aantekening Improvisatie), het praktijkdiploma Kerkelijk Orgelspel (alle drie met onderscheiding) en het doctoraal diploma Muziekwetenschap. Vervolgens studeerde hij gedurende twee jaar orgel bij André Isoir aan het Conservatoire National de Région te Boulogne-Billancourt. Hij rondde deze studie af met het behalen van de Prémier Prix ‘à l’unanimité du jury’. Hij won eerste prijzen tijdens concoursen te Leiden, Bolsward, Schaffhausen en Poitiers. In 2006 ontving hij de médaille d’argent van Société Académique Arts-Sciences-Lettres te Parijs vanwege zijn verdiensten voor de Franse orgelcultuur. Jan Hage is een fameus vertolker van improvisaties en eigentijdse composities. Voor meer info zie www.janhage.nl.

Jan Hage werd in 1995 benoemd als organist van de Kloosterkerk in Den Haag. Op 1 juni 2011 volgde zijn aanstelling als organist van de Domkerk.

Contact: organist@domkerk.nl

Domcantor

Remco de Graas (1961) studeerde aan het Nederlands Instituut voor Kerkmuziek te Utrecht, waar hij de diploma’s Uitvoerend Musicus verwierf in de afstudeerrichtingen Orgel en Koordirectie. Hij studeerde tevens aan het Utrechts Conservatorium bij Jan Welmers, Kees de Wijs en Kees van Houten (diploma Docerend Musicus Orgel) en bij Krijn Koetsveld (diploma Uitvoerend Musicus Koordirectie). Sinds 1992 is hij Cantor van de Domkerk. Naast vele kerkliederen en gelegenheidswerken voor de liturgische praktijk in de Domkerk componeerde hij werken in opdracht van de Van der Leeuw Stichting en voor de NCRV-radio.

Contact: cantor@domkerk.nl

Domcantorij

Elke drie weken verzorgt de Domcantorij een concert tijdens de Zaterdagmiddagmuziek. Het koor werkt ook afwisselend mee aan de diensten op zondagochtend in de Domkerk. Eens in de twee jaar reizen ze naar Engeland om als gastkoor in een van de prachtige kathedralen een week de dagelijkse vieringen te verzorgen. Daarnaast werken ze zo nu en dan mee aan evensongs in Nederland en bijzondere regionale en landelijke gebeurtenissen in de Domkerk, zoals eerder bij de huwelijkssluiting van prins Bernhard jr, de WTC-herdenking en 5 mei-herdenkingen.

Wilt je meezingen in de Domcantorij en/of een keer een repetitie op maandagavond bijwonen? Dan kun je contact opnemen met de cantor Remco de Graas via cantor@domkerk.nl.

Er is geen contributie aan dit koor verbonden, wel is er – na een proefperiode – een definitief selectiegesprek en/of auditie. Is je interesse gewekt en ben je nieuwsgierig? Kom dan snel eens kijken bij een repetitie in de Domkerk!

Cantores Martini

Het kleinkoor Cantores Martini is het solistenensemble van de Domcantorij, onder leiding van Domcantor Remco de Graas. Het wordt – in de basisopstelling – gevormd door twee sopranen, een alt, twee tenoren en een bas. De bezetting wordt aangepast aan het repertoire.

Dit ensemble van hoog niveau biedt een belangrijke stilistische aanvulling op het brede muzikale aanbod van de Zaterdagmiddagmuziek. Het richt zich op het repertoire uit de Renaissance en Vroeg-Barok, dat zich uitstekend leent voor enkele stembezetting in de akoestische ruimte van de Domkerk. De Cantores Martini brengt ook muziek van hedendaagse componisten, bijvoorbeeld Ton de Leeuw, Maarten Kooij en Daan Manneke.

Orkest, ensemble en solisten

Domorganist, Domcantor en Domcantorij werken regelmatig samen met een orkest, klein ensemble en vocale solisten. Dit zijn professionele musici en conservatoriumstudenten, van allround musici tot vakspecialisten op het gebied van de historische uitvoeringspraktijk. Zo kan zowel oude, klassieke, romantische als de hedendaagse muziek uitgevoerd worden. Iedere keer met de juiste instrumenten voor de betreffende muziek.

Voor vragen kunt u terecht bij orkestmanager Tim Veldman.

Contact: orkestmanager@zaterdagmiddagmuziek.nl