20 mei 2023

Olivier Messiaen (1908-1992)
Cyclus ‘Les corps glorieux’
Domorganist Jan Hage

Op het programma staat een integrale uitvoering van het in 1939 door Olivier Messiaen (1908-1992) gecomponeerde orgelwerk “Les Corps Glorieux”. Deze cyclus bevat visioenen over de verrijzenis, waarin Messiaen elementen uit het gregoriaans en de Indiase muziek op bijzondere wijze assimileerde.

1. Subtilité des Corps Glorieux

2.      Les eaux de la Grâce

3.      L’ange aux parfums

4.      Combat de Mort et de la Vie

5.      Force et agilité des Corps Glorieux

6.      Joie et clarté des Corps Glorieux

7.      Le Mystère de la Sainte-Trinité

De toegang is vrij, na afloop wordt een vrijwillige bijdrage gevraagd. Dit concert zal ook worden gestreamd via Youtube. Denkt u ook bij het digitaal meemaken van dit concert aan een financiële bijdrage op rekeningnummer NL96 RABO 0187 4857 47 van de Stichting Zaterdagmiddagmuziek Domkerk Utrecht o.v.v. de concertdatum.