Word donateur

Alle Zaterdagmiddagconcerten zijn altijd vrij toegankelijk, maar dat kan niet zonder financiële middelen. Daarom nodigen we u van harte uit om donateur van Stichting Zaterdagmiddagmuziek Domkerk te worden. Dit kan al vanaf € 50,- per jaar. Als nieuwe donateur ontvangt u een fraai welkomstgeschenk en voor alle donateurs wordt jaarlijks in het voorjaar een exclusief donateursconcert georganiseerd. De Stichting Zaterdagmiddagmuziek Domkerk heeft een culturele ANBI-status, wat betekent dat u uw giften voor 125% af kunt trekken van de belasting.

Vul het formulier hieronder in om u aan te melden als donateur. Liever eerst meer info? Mail naar: donateursadm@zaterdagmiddagmuziek.nl

  Straat*

  Huisnummer*

  Betaalwijze*

  SEPA-machtiging
  Met het aanvinken van de SEPA-machtiging geeft u toestemming aan
  - Stichting Zaterdagmiddagmuziek Domkerk om doorlopend incasso-opdrachten te sturen naar uw bank om een bedrag van uw rekening af te schrijven en;
  - aan uw bank om doorlopend een bedrag van uw rekening af te schrijven overeenkomstig de opdracht aan Stichting Zaterdagmiddagmuziek Domkerk.
  Incassant ID van onze bank is: NL69ZZZ411812560000

  Als u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen acht weken na afschrijving contact op met uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden.

  Ter bevestiging van de machtiging en ter aankondiging van de eerste incasso ontvangt u een e-mail van de penningmeester.


  Stuurt u liever een e-mail? Voor vragen over het donateurschap kunt u terecht bij Leonie de Vries, donateursadm@zaterdagmiddagmuziek.nl, voor vragen over de machtiging bij Peter Klusener, penningmeester@zaterdagmiddagmuziek.nl.