Zaterdagmiddagmuziek domkerk

Elke zaterdag om 15.30 uur een prachtig concert in de Domkerk te Utrecht
Toegang vrij, collecte bij de uitgang

Komende concerten

De Domcantorij zoekt nieuwe leden! Wil je ook koormuziek uit alle tijdperken tot klinken brengen in de prachtige Dom? Kom dan een keer kijken en/of meedoen op maandagavond. We repeteren van 19.45 tot 22.00 uur in de Domkerk, aanbellen kan bij de bruine deur tegenover de Domstraat. Eerst meer informatie? Stuur dan een mailtje naar cantor@domkerk.nl.

Terugkijken

We hopen dat we uw waardering in de vorm van een financiële gift mogen ontvangen op rekeningnummer NL96 RABO 0187 4857 47 van de Stichting Zaterdagmiddagmuziek Domkerk Utrecht o.v.v. de concertdatum.